Θετική Κατεύθυνση Β΄ Λυκείου

Από την κατεύθυνση αυτή οι μαθητές μπορούν να εισέλθουν σε σχολές του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου επιστημονικού πεδίου.