Γιατί το διάβασμα γίνεται διασκέδαση και στο τέλος η γνώση δύναμη

Μαθαίνουμε τους μαθητές μας να εργάζονται μεθοδικά, να σκέφτονται και να δημιουργούν

Τακτική Ενημέρωση Γονέων από Διδάσκοντες / Διδάσκουσες