Θεωρητική Κατεύθυνση Β΄ Λυκείου

Από την κατεύθυνση αυτή οι μαθητές μπορούν να εισέλθουν σε σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου.