Τέταρτο Επιστημονικό Πεδίο για μαθητές Γ΄ Λυκείου

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
Οι μαθητές μας προετοιμάζονται κατάλληλα για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια οικονομικών σπουδών και πληροφορικής.