Τρίτο Επιστημονικό Πεδίο για μαθητές Γ΄ Λυκείου

Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Οι μαθητές μας προετοιμάζονται κατάλληλα για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια σπουδών υγείας.