Δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο για μαθητές Γ΄ Λυκείου

Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Οι μαθητές μας προετοιμάζονται κατάλληλα για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια θετικών σπουδών και στα πολυτεχνεία της χώρας.