Προγράμματα Σπουδών Σχολικής Περιόδου 2021-2022

Το πρόγραμμα σπουδών, στο Φροντιστήριο Σακελλαρίδης, ξεκινά από τις μικρές τάξεις και φτάνει μέχρι τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Είναι δομημένο με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες που μπορεί να έχει ο εκάστοτε μαθητής μας.

Επιλέξτε παρακάτω την τάξη ώστε να δείτε περισσότερα για τα Προγράμματα Σπουδών:

  • Δημοτικό προετοιμασία του μαθητή για το Γυμνάσιο, ώστε να ανταπεξέλθει με επιτυχία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Γυμνάσιο προετοιμασία του μαθητή για το Λύκειο, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε νέες απαιτήσεις, όπως στην Τράπεζα Θεμάτων
  • Α’ Λυκείου Τάξη εισόδου στο Διετή Κύκλο Προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Β’ Λυκείου Έναρξη Διετούς Κύκλου Προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Γ’ Λυκείου Τάξη Τελικής Προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Απόφοιτοι Δεύτερη Ευκαιρία. Ιδιαίτερη σημασία έχουν για εμάς οι μαθητές που επιθυμούν μια δεύτερη ευκαιρία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί  μας ασκούν συστηματικά συμβουλευτική στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού

Ρωτήστε μας