Α΄ Λυκείου - Φροντιστήριο Σακελλαρίδης

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας είναι διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής μας να αφομοιώσει πλήρως τη διδακτέα ύλη και να είναι έτοιμος να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις εξετάσεις και στο σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων.

Ενότητα Μαθημάτων

  • Άλγεβρα
  • Γεωμετρία
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Έκθεση
  • Αρχαία