Β΄ Λυκείου - Φροντιστήριο Σακελλαρίδης

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας είναι διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής μας να αφομοιώσει πλήρως τη διδακτέα ύλη, να καλυφθούν τυχόν κενά που υπάρχουν και να ξεκινήσει η προετοιμασία για τη Γ΄ Λυκείου. Λειτουργούμε πάντα εξατομικευμένα, καθώς τα τμήματά μας είναι ολιγομελή και εποπτεύονται από το αξιόλογο και έμπειρο διδακτικό προσωπικό μας.

Ενότητα Μαθημάτων

Θετικές Επιστήμες

  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Νεοελληνική Γλώσσα
  • Προετοιμασία για Γ΄ λυκείου

Θεωρητικές Επιστήμες

  • Αρχαία
  • Νεοελληνική Γλώσσα
  • Έκθεση-Λογοτεχνία
  • Λατινικά
  • Προετοιμασία για Γ΄ λυκείου