Γ΄ Λυκείου - Φροντιστήριο Σακελλαρίδης

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας είναι διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής μας να κατανοήσει σε βάθος και να αφομοιώσει πλήρως τη διδακτέα ύλη. Υπό την εποπτεία του έμπειρου εκπαιδευτικού δυναμικού μας μεριμνούμε ώστε να είναι έτοιμος να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Ενότητα Μαθημάτων

Θετικές Επιστήμες

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα

Επιστήμες Υγείας

 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Νεοελληνική Γλώσσα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 • Αρχαία
 • Ιστορία
 • Λατινικά
 • Νεοελληνική Γλώσσα

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

 • Μαθηματικά
 • Πληροφορική
 • Οικονομία
 • Νεοελληνική Γλώσσα