Γυμνάσιο - Φροντιστήριο Σακελλαρίδης

 

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας είναι διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει εξατομικευμένα την ανάγκη των μαθητών μας για εμβάθυνση στη γνώση με σκοπό την πλήρη αφομοίωση της διδακτέας ύλης.

Παράλληλα, γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία του μαθητή για το Λύκειο, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε νέες απαιτήσεις, όπως στην Τράπεζα Θεμάτων από την οποία θα προκύψει ένα σημαντικό ποσοστό θεμάτων στις τελικές εξετάσεις του Ιουνίου.

Ρωτήστε μας