Δημοτικό - Φροντιστήριο Σακελλαρίδης

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας είναι διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει εξατομικευμένα την ανάγκη των μαθητών μας για εμβάθυνση στη γνώση με σκοπό την πλήρη αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Παράλληλα, γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία του μαθητή για το Γυμνάσιο, ώστε να αντεπεξέλθει με επιτυχία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.