Φροντιστήριο Σακελλαρίδης Ενημέρωση Γονέων

Ενημέρωση Γονέων από Διδάσκοντες / Διδάσκουσες

Η ενημέρωση των γονέων γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον χώρο μας από το εκπαιδευτικό προσωπικό μας. Παράλληλα, κάθε γονέας/κηδεμόνας μπορεί να ενημερωθεί για την εικόνα και την πρόοδο του μαθητή είτε τηλεφωνικά είτε με φυσική παρουσία. Στην περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του γονέα στον χώρο η ενημέρωση γίνεται τηλεφωνικά ή διαδυκτιακά από τον διδάσκοντα.

Ρωτήστε μας