Σακελλαρίδης - Προσαρμοσμένη Διδασκαλία

Λόγω των ολιγομελών τμημάτων μας εστιάζουμε σε κάθε μαθητή ξεχωριστά ώστε να καλύπτονται όλες οι αδυναμίες που μπορεί να υπάρχουν και ταυτόχρονα να μαθαίνει πώς να εργάζεται μεθοδικά με την βοήθεια προγραμμάτων , να σκέφτεται και να δημιουργεί με αποτέλεσμα να καλλιεργεί την κριτική του σκέψη που είναι ένα βασικό εργαλείο για τις εξετάσεις που θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια.

Ρωτήστε μας